fbpx

VIP Trip Benelli @ กาญจนบุรี

Benelli Nakhonpathom ยังคงเชิญเหล่าสมาชิกค้นหาคำตอบจากกิจกรรมดีๆ ทริปสนุกๆอย่างต่อเนื่อง ให้เหล่าสมาชิกได้ออกทริป เดินทางร่วมกัน แบ่งปันความสุขกัน “VIP Trip Benelli” จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 1-2 มิถุนายน ที่ผ่านมา