fbpx

TNT135 พาซ่าส์ อยุธยา

Benelli Ayutthaya จัดทริปเพลินๆ “TNT135 พาซ่าส์ อยุธยา” ชวนเหล่าสมาชิกร่วมเดินทาง ย้อนเวลา ตามรอย…ออเจ้า ทั้งวัดไชยวัฒนาราม วัดนักบุญยอเซฟ วัดพุทไธศวรรย์ เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 61 ขอบคุณภาพสวยๆจากสมาชิก TNT135