fbpx

RIDE FOR FUN & FUN FOR LIFE @ ราชบุรี

Benelli Thailand ร่วมกับ Benelli Nakhonphatom จัดกิจกรรมดีๆ “RIDE FOR FUN & FUN FOR LIFE” ที่อำเภอ สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 19 มกราคม 2562

RIDE FOR FUN & FUN FOR LIFE ในครัั้งถือเป็นทริปใหญ่ประจำปีของชาว Benelli Nakhonphatom และสมาชิกที่สนใจ เพื่อเป็นการขอบคุณกับลูกค้าและการพบปะเหล่าสมาชิก โดยงานนี้มีจำนวนผู้ ที่เข้าร่วมเกือบ 100 คัน

อีกหนึ่งกิจกรรมที่เหล่าสมาชิกได้ร่วมตัวกัน ยืนยันความเป็นหนึ่งเดียวของชาว Benelli