fbpx

Classy Classic @ ช่างชุ่ย

Classy Classic @ ช่างชุ่ย เริ่มต้นแล้ว Benelli Thailand ก็นำความคลาสสิกของ Benelli Leoncino มาแนะนำให้ได้รู้จักกันอย่างใกล้ชิด และสมาชิก Benelli ท่านใดสะดวก ก็ขอเชิญมาเที่ยวชมภายในงาน พร้อมพบปะพูดคุยกันได้ที่บูธ พบกับ Benelli Leoncino ได้ที่ช่างชุ่ย ในงาน ‘Classy Classic’ วันที่ 23 – 25 มี.ค. 2561 เวลา 16.00 – 23.00 น.