fbpx

Benelli Riding Spirit @ Pattaya

Benelli Pattaya จัดอบรมขับขี่ Benelli Riding Spirit : BRS ให้กับกลุ่มลูกค้าในพื้นที่และใกล้เคียง เพื่อสร้างทักษะการขับขี่อย่างถูกต้อง ณ โรงเรียนสอนขับรถมิตรยนต์ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม ที่ผ่านมา