fbpx

Benelli Riding Spirit @ Huahin

Benelli HuaHin จัดอบรมขับขี่ Benelli Riding Spirit : BRS ให้กับกลุ่มลูกค้าในพื้นที่และใกล้เคียง เพื่อสร้างทักษะการขับขี่อย่างถูกต้อง ณ ลานเอนกประสงค์ 19

ไร่ อ.หัวหิน เมื่อวันที่ 4 สิงหาคมที่ผ่านมา