fbpx

Benelli Riding Spirit 2017 @ เทคโนจรัสพิชากร

บริษัท เบเนลลี่ คีเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ หจก.เอกมอเตอร์ (2008) จัดกิจกรรมขับขี่ปลอดภัยเบื้องต้น สำหรับนักเรียน/นักศึกษา Benelli School Spirit ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 31 พฤภาคม ที่ผ่านมา